Kvalitní produkt je první krok k úspěchu.

IPP Invest s. r. o.

Společnost IPP Invest s.r.o. se zabývá rozvojem území, investicemi do nemovitostí, inženýrskou činností, odborným dozorováním staveb, řízením projektů a kompletní servisní činností
v oblasti komerční a rezidenční výstavby.

Projektový management

  • zajištění a vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele projektu
  • vypracování návrhu smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci
  • spolupráce s projektantem při zpracování projektové dokumentace stavby
  • zajištění a vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby
  • vypracování návrhu smlouvy o dílo s generálním dodavatelem nebo více dodavateli
  • kontrola a koordinace prováděných prací
  • kontrola plnění časového harmonogramu
  • zajištění klientských změn
  • kontrola věcné správnosti splátkových a fakturačních podkladů dodavatelů