Kvalitní produkt je první krok k úspěchu.

IPP Invest s. r. o.

Společnost IPP Invest s.r.o. se zabývá rozvojem území, investicemi do nemovitostí, inženýrskou činností, odborným dozorováním staveb, řízením projektů a kompletní servisní činností
v oblasti komerční a rezidenční výstavby.

Inženýrská činnost

  • zajištění vydání územního souhlasu
  • zajištění vydání územního rozhodnutí
  • zajištění vydání stavebního povolení
  • zajištění stanovisek dotčených orgánů
  • zajištění vydání kolaudačního souhlasu
  • kontrola kvality prováděných prací a technologií
  • kontrola projektové dokumentace
  • kontrola čerpání finančních prostředků a průběžné fakturace stavby
  • kontrola průběhu předepsaných zkoušek a měření
  • kontrola stavebních postupů s harmonogramem stavby