Kvalitní produkt je první krok k úspěchu.

IPP Invest s. r. o.

Společnost IPP Invest s.r.o. se zabývá rozvojem území, investicemi do nemovitostí, inženýrskou činností, odborným dozorováním staveb, řízením projektů a kompletní servisní činností
v oblasti komerční a rezidenční výstavby.

Development

 • výběr lokality
 • majetková a stavebně technická analýza území
 • studie využití území
 • vyhodnocení lokality
 • plán rozvoje území
 • plán realizovatelnosti projektu
 • zpracování dokumentace
 • inženýrská činnost
 • projektový management
 • relizace projektu
 • prodej projektu